Georges Rodenbach

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Georges Rodenbach - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Rodenbacha poświęcone miłości.