Wiersz miłosny Geworga Emina pod tytułem Gazela

Gazela

Morze przypływem pieści nas,

pozwól napatrzeć się na ciebie,

Niech twarzy twej nie gaśnie blask,

pozwól napatrzeć się na ciebie.

Jeszcze nas gości dobry brzeg

i mamy szanse w wiecznej grze,

Lecz mieni się i mija czas,

pozwól napatrzeć się na ciebie.

Statki szukają innych gwiazd,

pozwól napatrzeć się na ciebie.

Odejdę też, lecz chociaż raz

pozwól napatrzeć się na ciebie.

Wszak nie przewidzi żadna z fal,

kiedy ją sina wezwie dal...

Niech twarzy twej nie gaśnie blask,

pozwól napatrzeć się na ciebie!

Przełożył Wiktor Woroszylski