Wiersz miłosny Gottfrieda Augusta Burgera pod tytułem Miłość wzajemna

Miłość wzajemna

Gdybym wiedział, że tyś mnie

Choć odrobinę umiłowała

I z uczuć, które tobie ślę,

Część setną w sercu zachowała,

 

Że wdzięczność twoja na mój znak

Odpowiedź chociaż w części da mi

I usta twoje, gorące tak,

Obdarzą mnie pocałunkami:

 

Wtedy, o nieba, serce wprost

W miłości się roztopi całe!

Ciało i dusza poznają w lot,

Że nie daremnie cię kochałem!

 

Łaska wzajemna przysparza łask,

Miłość wzajemną miłość przywoła

I rozżarzy w uczucia blask

Iskierkę tlącą się w popiołach.

Przełożył
Jan Koprowski