Wiersz miłosny Guillauma Apollinaire pod tytułem Cyganka

Cyganka

Cyganka losy nam wróżyła

Rozłąką nocy naznaczone

Kiedy rzekliśmy żegnaj do niej

Nadzieja z głębin zaświeciła

 

Miłość niedźwiedź oswojony

Tańczyła ciężko i łaskawie

Sciszało się żebraków Ave

I zimorodek piórka ronił

 

Wierzymy cierpień swoich pewni

Że miłość w drodze napotkamy

I wpół objęci rozmyślamy

O tej cygańskiej przepowiedni

Przełożyła
Julia Hartwig