Wiersz miłosny Guillauma Apollinaire pod tytułem Dziewiąty poemat tajemny

Dziewiąty poemat tajemny

Uwielbiam twoje runo które jest doskonałym

Trójkątem Boskości

Jestem drwalem jedynego dziewiczego lasu

O moje Eldorado

Jestem jedyną rybą twego oceanu rozkoszy

Moja piękna syreno

Jestem alpinistą w twych śnieżnych górach

O moje białe alpy

Jestem boskim łucznikiem twoich ust tak pięknych

Mój drogi kołczanie

I jestem holownikiem twoich nocnych włosów

O piękny statku na kanale mych pocałunków

I lilie twoich ramion przyzywają mnie znakami

Mój ogrodzie letni

Dla mnie dojrzewają owoce twoich piersi coraz słodsze

Mój pachnący sadzie

I wznoszę cię Magdaleno piękności moja ponad świat

Jak pochodnię wszelkiego światła

Przełożyła
Julia Hartwig