Wiersz miłosny Guillauma Apollinaire pod tytułem Fotografia

Fotografia

Twój uśmiech pociąga mnie jak

Mógłby pociągnąć mnie kwiat

Fotografio jesteś brązowym borowikiem

Z lasu

Którym jest jej piękno

I są w nim biele

Światło księżyca

W spokojnym ogrodzie

Źródlanych wód zawziętych ogrodników

Jesteś fotografio jak dym bijący z żaru

Którym jest jej piękno

W tobie

Fotografio

Są omdlałe dźwięki

Słychać w nich

Śpiew z deklamacją

Fotografio jesteś jak cień

Słońca

Którym jest jej piękno

Przełożył Adam Ważyk