Wiersz miłosny Guillauma Apollinaire pod tytułem Miłość umarła w twych ramionach

Miłość umarła w twych ramionach

Miłość umarła w twych ramionach

Pomnij na pierwsze jej spotkanie

Gdy zechcesz wróci odrodzona

I znów ci wyjdzie na spotkanie

 

Wiosna minęła jeszcze jedna

Tyle mi dała czułych wspomnień

Zamierająca poro żegnaj

Jak dawniej czuła wrócisz do mnie

Przełożyła
Julia Hartwig