Wiersz miłosny Guillauma Apollinaire pod tytułem Pieśń miłości

Pieśń miłości

Oto z czego się składa symfoniczna pieśń miłości

Jest pieśń miłości dawnej

Szalone pocałunki słynnych kochanków

Krzyk miłosny śmiertelniczek gwałconych

przez bogów

Męskość bajecznych bohaterów wzniesiona

jak lufy armat przeciwlotniczych

Kosztowny ryk Jazona

Ostatnia pieśń łabędzia

Zwycięski hymn jaki pod pierwszymi promieniami

słońca śpiewa nieruchomy Memnon

Jest krzyk porywanych Sabinek

Są krzyki miłosne drapieżnych kotów dżungli

Głuchy szum soków wzbierających w roślinach

tropikalnych

Grzmot artylerii spełniającej straszną miłość narodów

Szum fal morskich z których rodzi się życie i piękno

 

Jest pieśń powszechna miłości świata

Przełożyła Julia Hartwig