Wiersz miłosny Guillauma Apollinaire pod tytułem Szef kompanii

Szef kompanii

Moje usta mieć będą żary gehenny

Moje usta będą ci piekłem słodyczy i pokusy

Aniołowie moich ust wejdą na tron twego serca

Żołnierze moich ust wezmą cię szturmem

 

Księża moich ust owieją kadzidłem twoją urodę

Twoja dusza drżeć będzie jak okolica podczas trzęsienia ziemi

Twoje oczy naładują się wtedy całą

miłością nagromadzoną w spojrzeniach ludzkości od jej zarania

 

Moje usta będą armią przeciw tobie armią pełną przeciwieństw

Zmienną jak czarnoksiężnik który potrafi zmieniać swoje postaci

Orkiestra i chóry moich ust wypowiedzą ci moją miłość

Usta ją szepcą tobie z daleka

Kiedy oczy utkwiwszy w zegarku

oczekuję wyznaczonej minuty ataku

Przełożył
Adam Ważyk