Wiersz miłosny Guillauma Apollinaire pod tytułem Trzeci poemat tajemny

Trzeci poemat tajemny

Ty której krew rozleję z miłości o dziewico zapalająca lampę

Posłuchaj głębokiego krzyku armat które biją ci brawo i witają cię moja

[królowo

Posłuchaj brzęku szpad które wzywają cię piękna ofiaro

Ty której ciało przebiję aż do płomiennej piany gdzie ciało i dusza

[łączą się w spazmie

Posłuchaj strasznego krzyku który wstrząsa tobą mój piękny statku

Ty której swobodne biodra kołyszą się jak piękny statek na wonnym morzu

Świątynio której będę żarliwym i oddanym i zaciekle jedynym kapłanem

Posłuchaj jak bije w niebo miłosny krzyk armii wzdychającej do miłości

Armii wiernych co czczą jedynie strasznego i wojowniczego boga miłości

 

Osobliwe atole wojny

Korale wszelkich uszczęśliwień

 

Piękne kwiaty w pąkach

Wyznania nadziei

Miłości moja czuła

Magdaleno

 

Lekkie drżenie

Mój oddech twój oddech

Magdaleno

Przez litość kropla deszczu

Na naszą miłość bezcenną

Magdaleno

 

Ty o której myśl wstrząsa mną jak Samson wstrząsnął świątynią Dagona

Ty której czarowne miseczki piersi podają mi się z tak daleka że

[przechodzę po nich jak po moście różanym podwójnym moście w śniegu i

[słońcu by przybyć do ciebie

Wyobraź sobie armaty wyprężone ku nieprzyjacielowi straszliwe jak moje

[pożądanie

Jesteś tak piękna moja piękności że świat jest cokołem dla twojej

[apoteozy

Wyślij mi swoje piersi jak gołębie pocztowe by powiedziały mi o twojej

[miłości

Nie! zachowaj je w podwójnym gołębniku i opowiedz mi jak gruchają dwie

[ukochane gołębice

O dojrzała tajemna figo której pragnę której pożądam nie jestem

[obłudnikiem

Słuchaj słów najczulszych Magdaleno słuchaj mojej mowy Magdaleno

Słuchaj mnie tuż obok siebie mimo oddalenia kiedy mówię ci jak cię

[kocham

O wróżko która przemieniasz się wedle mej woli w klacz lub panterę

Ty która zależnie od mego pragnienia jesteś boskością lub aniołem

Ty która jeśli zechcę jesteś odległą i dziewiczą księżniczką

[płomienną kobietą lub okrutną królową

Ty która jesteś także moją wspaniałą siostrą jeśli tego pragnę lub

[cudowną niewolnicą

Ty która jesteś lilią Magdaleno o pięknych włosach i ty która

[jesteś różą

Ty która jesteś gejzerem która jesteś mądrością albo szaleństwem

[albo nadzieją o poważnych oczach

Ty która jesteś całym wszechświatem pragnę twoich metamorfoz

Przełożyła
Julia Hartwig