Guillem de Cabestaing

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Guillem de Cabestaing - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Cabestainga poświęcone miłości.