Wiersz miłosny Guntera Grassa pod tytułem Obawa

Obawa

Gdy chcieliśmy po tęczy

do domu przejść,

byliśmy bardzo zmęczeni.

 

Chwytaliśmy za jej poręcze

i obawialiśmy się,

że mogłaby wypłowieć.

 

Gdy chciałem po tęczy

do domu przejść,

byłem bardzo zmęczony.

 

Trzymałem się ciebie i jej poręczy

i obawiałem się,

że wy obie, ty i tęcza,

wypłowiejecie.

Przełożył
Bolesław Fac