Gustavo Adolfo Becquer

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Gustavo Adolfo Becquer - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Becquera poświęcone miłości.