Wiersz miłosny Gustawa Ehrenberga pod tytułem Miłość

Miłość

Miłość wynalazł człowiek nieszczęśliwy,

Dręczony smutkiem dziedzicznym Kaina,

Którego cieszyć nie mogła rodzina.

Nie mógł do nieba trafić duch burzliwy,

Lecz piękne oko spotkał — w nim, o dziwy!

Iskra współczucia wzniecać się zaczyna;

I sam, gdy patrzy, smutku zapomina,

Prawie niewinny i prawie szczęśliwy.

Czemuż, gdy goić poczęły się rany,

Swą tajemnicę powierzył poecie,

Który ją zaraz wygadał w sonecie?

I przyszły płochej ciekawości plany:

Udana czułość i smutek udany,

I tak się miłość rozeszła po świecie.