Wiersz miłosny Haliny Kuropatnickiej-Salamon pod tytułem Jeśli

Jeśli

Jeśli tam, gdzie nie wiem, istniejesz

— spotkaj mnie kiedyś.

Jeśli będziemy mieli ręce,

weź mnie za ręce.

Jeśli będziemy mieli włosy,

pogładź mnie po nich.

Jeśli tamtędy biegną drogi, nie chcę iść sama.