Wiersz miłosny Hanny Kacewicz-Sygidus pod tytułem Zatrzymałeś mnie

Zatrzymałeś mnie

Zatrzymałeś mnie

tylko na chwilę

w świecie

który hałaśliwie wtargnął

w moje ciało

płosząc łagodne zwierzęta

śpiące we krwi

 

u wylotu zmysłów

bijące na alarm skronie

zapłonęły iskrami tętnic

 

błękitny nerw

otworzył się we mnie

jak pięciolistny dotyk

i rytmem fali uderzył

o brzeg wirującego morza.