Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Czyż nigdy słowa nie rzekła

Czyż nigdy słowa nie rzekła

Czyż nigdy słowa nie rzekła.

Widząc miłość na twych licach?

Czyżeś nigdy nie odczytał

Wzajemności w jej źrenicach?

 

Czyżeś nigdy nie wypatrzył

Duszy w oczu jej głębinie?

A nie jesteś przecież osłem,

Przyjacielu, w tej dziedzinie.

Przełożył z niemieckiego
Robert Stiller