Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Dziecko! to by cię zgubiło

Dziecko! to by cię zgubiło

Dziecko! to by cię zgubiło

I ja sam się o to staram,

By serduszko twoje dla mnie

Nie zajęło się pożarem.

 

Lecz osiągam to tak łatwo,

Że aż smutno mi bez mała

I czasami jednak myślę:

Gdybyś jednak mnie kochała!

Przełożył z niemieckiego
Robert Stiller