Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Intermezzo liryczne 16

Intermezzo liryczne

16

 

Powiedz mi szczerze, dziewczyno,

Czyś ty nie marą jest senną,

Wyśnioną tylko w widzeniach

Poety nocą wiosenną?

 

Lecz tyś nie marą! Bo takich

Różanych ustek i czoła,

I czarnych ocząt — wymarzyć

Żaden poeta nie zdoła.

 

Gady, jaszczurki, ropuchy,

Co tylko żyje na świecie,

Wszelkie zwierzęta bajeczne

Mogą się przyśnić poecie.

 

Lecz ciebie — chytrą jak szatan,

Wdzięczną jak postać anioła —

Ciebie, dziecinko, wymarzyć

Żaden poeta nie zdoła.

Przełożył
Adam Mieleszko-Małiszkiewicz