Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Intermezzo liryczne 27

Intermezzo liryczne

27

 

Byłaś mi wierną najdłużej,

Protekcję miałem przez ciebie,

Tyś mi pociechę zsyłała

W każdej naglącej potrzebie.

 

Tyś mnie karmiła, poiła,

Dawałaś mi zapomogę,

Dałaś mi nawet bieliznę

I w końcu — paszport na drogę.

 

O! Niech cię za to Bóg chroni

Od skwaru, wichrów szalonych,

I niechże ci nie pamięta

Dobrodziejstw mi wyświadczonych!

Przełożył
Aleksander Kraushar