Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Intermezzo liryczne 40

Intermezzo liryczne

40

 

Chłopiec się kocha w dziewczynie

Lecz nań dziewczę nie uważa.

Ten, którego dziewczę kocha,

Z inną staje u ołtarza.

 

Ślub na przekór dziewczę bierze

Z kim się pierwszym-lepszym zdarzy.

Czasem chłopca przypomina.

Chłopiec co dzień o niej marzy.

 

Na tę nutę — jak świat starą,

Co dzień nowa brzmi piosenka.

Kto dośpiewał ją do końca,

Temu pierś na dwoje pęka.

Przełożył
Adam Mieleszko-Maliszkiewicz