Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Jak pięknie błyszczy słońce

Jak pięknie błyszczy słońce

Jak pięknie błyszczy słońce o zachodzie,

ale piękniejszy twoich oczu blask.

Zorza wieczorna i twe jasne włosy

wpromieniowują smutek w moje serce.

 

Zorza wieczorna oznacza rozstanie

i noc dla serca, i serdeczny ból.

I wnet popłynie od serca mojego

do jasnych oczu twych dalekie morze.

Przełożył
Leopold Lewin