Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Młodzieniec kocha dziewczynę

Młodzieniec kocha dziewczynę

Młodzieniec kocha dziewczynę,

Co ma innego w sercu,

Ten inny z jeszcze inną

Staje na ślubnym kobiercu.

 

Dziewczyna bierze ze złości

Pierwszego, co się nawinie,

A trafia to w młodzieńca,

Który się kochał w dziewczynie.

 

To taka bardzo stara

I wciąż taka świeża piosenka!

A komu się przydarzy,

W tym serce z bólu pęka.

Przełożył z niemieckiego
Robert Stiller