Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Powrót 53

Powrót

53

 

Masz złoto, perły, diamenty,

Wszelki dostatek dziewczęcy,

Masz w oczach skarbów ponęty,

Czegóż potrzeba ci więcej?

 

Za przedmiot pieśni mej w rymie

Ciebiem z stu wybrał tysięcy.

Pieśń ma uwieczni twe imię,

Czegóż potrzeba ci więcej?

 

Oczu pociskiem — męczeństwa

Zadajesz piersi chłopięcej,

Śmiejąc się z jego szaleństwa:

Czegóż potrzeba ci więcej?

Przełożył
Adam Mieleszko-Maliszkiewicz