Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem Serafina 4

Serafina

4

 

To, że mnie kochasz, o tym wiedziałem,

Odgadłem to w mych snach,

Lecz gdyś mi swoją miłość wyznała,

Głęboki mnie zdjął strach

 

I na wysoką wstąpiłem górę,

By śpiewać, by się śmiać,

A zaś nad morze szedłem pod zachód,

By gorzkie łzy tam lać.

 

A serce moje — zachodnie słońce,

Płomiennych pełne zórz —

I tonie teraz w miłości morzu,

Najgłębszym z wszystkich mórz.

Przełożyła
Maria Konopnicka