Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem W pozgonne niebo nie wierzę

W pozgonne niebo nie wierzę

W pozgonne niebo nie wierzę,

Choć klecha o nim wciąż prawi,

Lecz oczom twym ufam szczerze,

Ich tylko światłość mnie zbawi.

 

Nie wierzę w Pana nad Pany,

Choć klecha głowę mi suszy.

Jam tobie tylko oddany,

Tyś Bogiem jest mojej duszy.

 

Nie wierzę w gusła prorocze,

W piekło i klątwy pogańskie,

Tylko w twe oczy urocze,

W twe serce wierzę szatańskie!

Przełożył
Aleksander Kraushar