Wiersz miłosny Heinricha Heinego pod tytułem We dwoje dyliżansem

We dwoje dyliżansem

We dwoje dyliżansem

Jechaliśmy wśród nocy —

Tuliły się nam serca

I śmiały nam się oczy.

 

Lecz kiedy dnieć poczęło,

Patrzymy na kanapę:

Któż siedział między nami?

Amor — pasażer na gapę.

Przełożył
Stanisław Łempicki