Wiersz miłosny Heinricha von Morungena pod tytułem Pani, chcesz li przynieść lek

Pani, chcesz li przynieść lek

Pani, chcesz li przynieść lek,

Ukaż mi swój obraz miły,

Zatracony ze mnie człek,

Już mnie opuszczają siły.

Zachorzałem, w sercu sztych,

Oczy moje to sprawiły

Razem z ust czerwienią twych.

 

Pani, siebie przyrzecz mi,

Bym nie musiał życia skrócić.

Z twoich ust przeczenie brzmi:

Zechciej, szczęsna, je odwrócić.

Wciąż powtarzasz "nie i nie,"

Twoje "nie i nie i nie"

Na dwoje serce moje tnie.

 

Wolej, iżbyś mu rzekła "tak",

Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak!

To będzie dlań zbliżenia znak.

Przełożył
Jerzy Litwiniuk