Wiersz miłosny Henryka Morawskiego pod tytułem Ostrożnie dotykam piękna

Ostrożnie dotykam piękna

To miłość przyszła —

ostrożnie dotykam piękna

jest takie kruche

lecz tak prawdziwe

jak dawny aforyzm co głosi

że pokochać naprawdę

to poznać do końca

i pozostać —

precz odrzucając porównania wszelkie

 

Gdy przyjdzie miłość

ostrożnie dotykaj piękna —