Wiersz miłosny Henryka Zasławskiego pod tytułem W życiu wielu kobiet

W życiu wielu kobiet

W życiu wielu kobiet

Jest tylko miłość do Boga

Bo nie ma takiego mężczyzny