Wiersz miłosny Horacego pod tytułem I, 33 [Nie dręcz się zbytnio, Albiusie

I, 33

Nie dręcz się zbytnio, Albiusie, myślami

O nieczułości Glykery. Nie śpiewaj

Elegii smutnych, żaląc się, że ciebie

Z młodszym zdradziła.

 

Piękną Lykoris miłość do Cyrusa

Pali, a Cyrus chce tylko Foloe —

Lecz prędzej sarny złączą się z wilkami

Z lasów Apulii,

 

Zanim Foloe z kimś tak nędznym zgrzeszy.

Tak rządzi Wenus, której się podoba

Nierówne piękno i umysły sprzęgać

W okrutnym żarcie.

 

I mnie, choć lepsza wołała mnie miłość,

Mocno schwytała słodkimi więzami

Wyzwolenica Myrtale — porywcza

Jak fale Hadrii.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz