Wiersz miłosny Huga von Hofmannsthala pod tytułem Śpiewać w zieleni

Śpiewać w zieleni

"Nie trzymam ciebie — mówi miła —

Tyś nie poprzysiągł mi w przeszłości,

Nie wolno ludzi trzymać siłą,

Nie są zrodzeni do wierności.

 

Idź w swoją drogę, przyjacielu,

Pochłaniaj wiele ziem oczyma

I wypoczywaj w łożach wielu,

I wiele kobiet za dłoń trzymaj.

 

Gdzie w kielich kwaśne wino chlusta,

Pijże małmazję nieprzytomnie;

Lecz gdy ci słodsze moje usta,

Wtedy dopiero wracaj do mnie!"

Przełożył
Leopold Lewin