Wiersz miłosny Iris Schilke pod tytułem Mozaika

Mozaika

Nie chcę twego portretu

namazanego

w przelotną noc.

Chcę go malować

tygodniami.

Kolorowe kamyczki mi dajesz

przy każdym spotkaniu

do mozaiki

ze światła i cienia

która coraz bardziej ciebie przypomina

 

ale nigdy nie będzie skończona.

Przełożył
Jacek St. Buras