Wiersz miłosny Iryinga Laytona pod tytułem Niedobrana para

Niedobrana para

Żeby go zrozumiała

przemawiał wymownie i dowcipnie

starannie przy tym dobierając metafory

 

Niestety ona była głucha

 

Namalował ogromny piękny obraz

Picasso i Chagall mogliby pozazdrościć

i postawił go przed nią

 

Niestety ona była także ślepa

 

Posługując się Braillem

opracował dla jej intelektu

filozofię tak oryginalną jak platońska

od Nietzschego bardziej dynamiczną

 

Nie miała intelektu

była również tępa

 

Więc rozgrywają teraz co wieczora

trzy partyjki w osła

i żeby było zabawniej

ona mu pozwala czasami wygrać

Kanada
Z angielskiego przełożył
Robert Stiller