Ita Matczak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ita Matczak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Matczaka poświęcone miłości.