Wiersz miłosny Iwony Zamaria pod tytułem Koniec miłości

Koniec miłości

A przecież jest jeszcze tyle mostów w Paryżu

Można podziwiać ich konstrukcję

Oprzeć się o balustradę

Można po nich spacerować

Patrzeć na płynącą wodę

Można pod nimi spać

Opalać się w ich cieniu

 

Można też

 

Sekwana jest bardzo brudna