Jakub Teodor Trembecki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jakub Teodor Trembecki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Trembeckiego poświęcone miłości.