Wiersz miłosny Jana Brzechwy pod tytułem Erotyk

Erotyk

Przez okno kwadratowe

Widzę wąsate drzewa,

Odkąd wdały się ze mną w rozmowę —

Śpiewam...

 

Przez kwadratowe okno

Widzę, że jesteś młoda,

A ja noc miałem taką samotną —

Szkoda!