Wiersz miłosny Jana Brzechwy pod tytułem Wierzę

Wierzę

Wierzę w moje przeznaczenie,

Które wiąże mnie z tobą.

Czym ja byłem przedtem? — Cieniem,

Własną moją żałobą.

 

Wierzę w słowa, co są hymnem

Na twoją wonną chwałę,

Wierzę w serce twoje zimne,

Wierzę w piersi twe białe...

 

Kto przed tobą się ukorzył,

Tego łaska osłania,

Bóg w natchnieniu był, gdy tworzył

Dzień naszego spotkania.