Wiersz miłosny Jana Gawińskiego pod tytułem Do jednej

Do jednej

Jak ziemia kwiatki rozliczne wydaje,

Tak z ciebie idą piękne obyczaje:

Uroda, statek, wstyd, panieńskie cnoty

W tobie sprzężone są w łańcuszek zloty.

Któżkolwiek przyjdzie, ktokolwiek przyjedzie,

Lub go twa piękność, lub cnota uwiedzie.