Jan Goczoł

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jan Goczoł - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Goczoła poświęcone miłości.