Wiersz miłosny Jana Lemańskiego pod tytułem Byt jest krótki

Byt jest krótki

Byt jest krótki. Wierz tej tezie!

Zamiast w głupiej tkwić ascezie,

Żyj, używaj, ile wlezie!

 

Żyć — to kochać. Stwierdź to czynem!

Porzuć księgi! Łap dziewczynę,

I wyciskaj, jak cytrynę!

 

Kto raz umarł, ten nie wskrzesa.

Kpij pan z Arystotelesa

I z Platona! Żyj, do biesa!

 

Nie znieprawiaj mi goryczą!

Nie peroruj moralniczo!

Nie kłam cnót, gdy żądze ryczą!

 

Młodyś? — użyj! Dziad? — klep pacierz!

Zdrowie masz to nim się naciesz!

Żyj, bo raz rodziła macierz!

 

Gdy cię proszą Zety, Iksy,

Chodź na jour'y, bale, fix'y,

Nim cię piekieł porwą Styxy.