Wiersz miłosny Jana Lemańskiego pod tytułem Filozof i panny

Filozof i panny

Że dwa razy dwa — cztery

Panienkom raz tłumaczył

Filozof podżyły.

Panienki przeczyły.

Rzekł ktoś, co z boku słuchał dysputy zawiłej:

"Nie przekonasz kobiety,

Kiedyś jej niemiły".