Janina Junosza-Gzowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Janina Junosza-Gzowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Junosza-Gzowskiej poświęcone miłości.