Janusz Gauer

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Janusz Gauer - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Gauera poświęcone miłości.