Wiersz miłosny Janusza Stycznia pod tytułem Białe noce

Białe noce

zamiast dziewczyny mieć jej postać we śnie,

zamiast życia mieć nocny księżyc życia,

zamiast namiętności mieć palącą się świecę,

zamiast ciała mieć szaty tego ciała,

podobne do porzuconych skrzydeł,

zamiast pocałunku mieć wspomnienie ust i oczu,

jak portret namalowany na płótnie Czasu,

całym z powietrza i z duszy,

zamiast nocy mieć oślepiający, nieustanny

dzień śmierci