Wiersz miłosny Janusza Stycznia pod tytułem Zamieńmy się sercami

Zamieńmy się sercami

to jest tak jakbym miała w ustach

twój puls, puls twojego serca,

w moich ustach staje się coraz szybszy,

tak jakbym miała w ustach twoje zakochane

serce,

ono ze szczęścia staje się wielkie

jak morze, i nawet

ma słony smak morza,

moje usta nie mogą objąć całego morza

twojego serca,

morze twojego serca jest wielkie jak świat,

twoje serce jest tak zakochane,

że cały świat moim ustom oddaje,

twój ocean płynie moimi ustami,

nie chcę, żeby przelał się na drugą stronę,

w nicość,

połykam twoje serce, chciałabym je mieć