Wiersz miłosny Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem Do Izoldy

Do Izoldy

Izoldo moja, nie słuchaj tych głosów,

Nie pij napoju z fiołków i lubystka,

Bo miłość możesz wypić z każdej rosy,

Z każdego listka.

 

Czyż ci potrzebny taki szumny trunek?

Czyż śmierci nie ma w uśmiechu miłości?

Czyż nie zawiera każdy pocałunek

Ziarna nicości?