Wiersz miłosny Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem VIII

VIII

Jeżeli znowu znajdę przyjemność w podróży,

Nie znaczy to, bym ciebie zapominał zwolna:

Stokrotne przypomnienie nigdy mnie nie znuży,

Jak zawsze mnie zachwyci nasza droga polna.

 

Jesteś ze mną, dlatego wszystko mnie tak bawi,

Zamarznięte jezioro, śnieg, mgła, sosny, wrony,

Wszystko to się nie w świetle, ale w tobie pławi,

Napełniłaś jak słońce wszystkie świata strony.

 

Nie myśl, że wyjdę z ciebie, nie myśl, że zapomnę,

Chociaż będziesz ode mnie jak gwiazdy daleko,

Wszystkie pyszności świata są jak cienie skromne,

Gdy się twój ciężki obraz dźwiga pod powieką.