Wiersz miłosny Jarosława Marka Rymkiewicza pod tytułem Do Lesbii

Do Lesbii

Cóż z tego, że kochałaś mnie przez sześć tygodni?

Cóż z tego, że kochałem cię przez pięć tygodni?

O wschodząca jak księżyc różowy i siny,

Nie zawdzięczam ci nawet tego porównania.